Follow Us :    

PROMOTIONS

FAQ

เซลลูไลท์เกิดจากอะไร


เซลลูไลท์เกิดจากการสะสมของเสีย (Toxin) ที่เกิดจากการขับออกมาจากระบบการทำงานของร่างกาย และสาเหตุอื่น ๆ เช่นการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ความเครียด การดื่มชา กาแฟ การลดน้ำหนักอย่างไม่ถูกวิธี การเผาผลา...


[ View All ]

PR NEWS

 

Follow Us :

 

Copyright @ 2015 Slim Up Center. Allright Reserved.